Hartelijk Welkom

Stiltebijeenkomsten op 't Zand

Vanaf 1 juli gaan de katholieke kerken weer open. In de Franciscus Xaverius willen we vanaf die tijd wekelijks een stiltemoment organiseren. Dat komt voort uit wat we meemaakten in de coronatijd, op onszelf teruggeworpen, zonder veel drukte om ons heen, we raakten meer naar binnen gericht.

Lees verder

Tien woorden van verbondenheid’

Geloofsgemeenschappen zijn ook geraakt door de coronacrisis. Gebruikelijke manieren van samenkomen, vieren, en het geloof delen was niet of veel beperkter mogelijk. We werden sterk op ons zelf teruggeworpen, ieder thuis. Daarmee kwam een proces op gang van bezinning op de vraag wat is waardevol voor ons, wat kunnen we niet missen, wat betekent de geloofsgemeenschap voor ons, en hoe kunnen we verder?

Lees verder

Martinuskerk wordt nieuw Eucharistisch Centrum

Het bestuur van de Onze Lieve Vrouw van Amersfoort heeft de St. Martinuskerk in Hoogland aangewezen als nieuw Eucharistisch Centrum van de parochie. Hiermee volgt het bestuur mede het advies van het pastoraal team. Het bisdom moet de nieuwe locatie nog wel goedkeuren

Lees verder

ATTENTIE, Elkaar digitaal ontmoeten op maandag VOLGENDE WEEK

Op 8 juni a.s. 16.00 uur kunnen we als leden van de geloofsgemeenschap Franciscus Xaverius elkaar weer via de digitale weg ontmoeten. Hoe gaan we om met de maatregelen van de regering? Welke ruimte, welke beperking ervaart u? Wat verwacht u van de geloofsgemeenschap? Wat kan uw eigen inbreng daarbij zijn? Hoe bevalt de verruiming van de uitzonderingsbepalingen? Gebeurt er ook iets met je geloof en spiritualiteit? Goed om uit te wisselen.

Lees verder

Viering van het hoogfeest van Pinksteren

Digitaal zijn we ook deze zondag, op het hoogfeest van Pinksteren met elkaar verbonden.

Lees verder

Vieringen in de Franciscus Xaveriuskerk in juni en in juli a.s.

Vanuit Zandraad en pastoraatsgroep is een bericht opgesteld met informatie over de vieringen in onze kerk gedurende de komende maanden.

Lees verder

De Vrouwevaert ging digitaal dit jaar

Samen de bidtocht lopen zoals gebruikelijk op de zaterdag na Hemelvaart was dit jaar uiteraard niet mogelijk. Pastoor Louis Runhaar van de Joris op Zandparochie en diaken Frank Sieraal van het Gilde van Onze Lieve Vrouw liepen de tocht samen. Op de foto een kopie van de oorspronkelijke pelgrimspenning die de bedevaartgangers mee naar huis namen.

Lees verder

Gegevens collecte zondag 24 mei

Hier volgen de gegevens van de collecte van deze zondag.

Lees verder

Post corona

Er wordt ook in onze geloofsgemeenschap gewerkt aan de toepassing van de bisschoppelijke richtlijnen.

Lees verder
Geloofsgemeenschap St. Franciscus Xaverius - 't Zand 31, 3811 GB Amersfoort.
Bereikbaar iedere werkdag van 9.00-12.00 u. tel 033 4721705, of 
email.
Voor dringende pastorale zorg kunt u bellen naar: 06-57541222.